top of page
SUCCEEDER-SF-8000.png

SF-8000

TAM OTOMATİK KOAGÜLASYON
ANALİZÖRÜ

SUCCEEDER-SF-8000.png

 ÖZELLİKLER:​

İleri Düzey Test Metodu

 • Çift etkileşimli bilye metodu, manyetik alanda meydana gelebilecek azalmalardan test sonucunun etkilenmesini engeller

 • İkterik, hemolizli numune ya da numunede yağ ve bulanıklık nedeni olabilecek partikül varlığı test sonucunu etkilemez

 • Manyetik bilye relatif hareket ölçümüne bağlı test sonucu

 • Plazma viskozitesinden etkilenmez

 • Normal ve zayıf titreşimler arası akıllı geçiş

 • Düşük yapıdaki numunelerde daha kesin sonuç

Özel Tasarım Çift Prob Sistemi

 • Bağımsız rnumune ve reaktif prob

 • Otomatik ısı kontrolü ile prob içi ısının 37°C' ye hızla ayarlanması

 • Prob içi sıvı indüksiyonu

Yüksek Hızlı Hareket Mekanizması

 • 1000 adet küvetin sürekli yüklenebilmesi sayesinde ara verilmeksizin test çalışması

 • X,Y ve Z eksenlerinde senkron hareket uyumluluğu

 • Ön ısıtma için bekleme olmaksızın yüksek hızlı küvet besleme ve rastgele test kanala tasnifleme

Hassas Isı Kontrol Sistemi

 • Reaktif pozisyonlarında 16°C' lik ısı kontrolü ve otomatik reaktif karıştırma fonksiyonu

 • Test ve ön ısıtma için 37°C termostat kontrolü

 • Prob içi ısıtma sayesinde reaktif ısı kontrolü

Kolay Kullanım Yöntemi

 • Her pozisyonda acil numune çalışabilme

 • Testleri ölçüm kanallarına rastgele tasnifleme

 • Her tüpe uyumlu

 • Anormal test sonuçlarından uyarı ve otomatik tekrarlama

 • Reaktif ve temizleme sıvıları için yetersiz alarmı

 • Değişik formatlarda test raporu

Mükemmel Test Performansı

 • Yüksek lineerite ve korelasyon katsayısı ≥ 0.980

 • Saatte 30 hasta için dört parametre sonuç

 • Tek parametre için saatte 200 test hızı

 • Geniş FIB test aralığı 0.3-12g/L

Mükemmel Sistem Çözümü

 • Tam otomatik analizör

 • Tüm parametereler için orjinal reaktifler

 • Analizör, reaktif ve kontrol için aplikasyon servisi

 • Test sonuçları için yüksek korelasyon ve takip edilebilirlik

Teknik Özellikler

Test Metodu: Çift etkileşimli bilye metodu

Test Parametreleri: PT, APTT, FIB, TT, HEP, LMWH, PC, PS ve diğer tüm faktör testleri, D-Dimer, FDP, AT-III

Hızı: PT: 200 test/saat

CV: <3%

Test Pozisyonu: ≥4

Ön ısıtma Pozisyonu: ≥10

Reaktif Pozisyonu: ≥6 soğutmalı ve karıştırmalı

Numune Pozisyonu: 30 pozisyon, her tüpe uygun pozisyonlu tepsi

Küvet: Sürekli yüklemeli 1000 adet reaksiyon küveti

Port: USB ve RS232

Veri Transferi: Çift Taraflı, HIS/LIS uyumlu

bottom of page