top of page
SF8300.png

SF-8300

TAM OTOMATİK KOAGÜLASYON
ANALİZÖRÜ

SF8300.png

 ÖZELLİKLER:​

Çoktan Seçmeli Test Metodları

 • Çift etkileşimli bilye metodu, manyetik alanda meydana gelebilecek azalmalardan test sonucunun etkilenmesini engeller

 • Düşük yapıdaki numunelerde daha kesin sonuç

 • İkterik, hemolizli numune ya da numunede yağ ve bulanıklık nedeni olabilecek partikül varlığı test sonucunu etkilemez

 • 3 test metodu, Pıhtılaşm, immunoturbidimetri ke Kromojenik Substrat

 • D-Dimer, FDP ve AT-I11 dahil, çeşitli test yöntemleri için farklı dalga boyu kullanımı

 • 8 bağımsız test kanalında rastgele seçimli ve paralel test çalışması

Akıllı Prob Sistemi

 • Bağımsız numune ve reaktif probları

 • 3 ayrı prob ile daha verimli ve hızlı bağımsız hareket sistemi

 • Otomatik prob yıkama ile çapraz kontaminasyonu önleme

 • Otomatik ısı kontrolü ile prob içi ısının 37° C' ye hızla ayarlanması

 • Prob içi sıvı indüksiyonu

Geniş Kapsamlı Reaktif Kullanımı

 • Geniş reaktif pozisyonu, çok sayıda ve farklı şişe tiplerinde reaktif kullanım imkanı

 • Reaktif pozisyonlarında 16°C' lik ısı kontrolü ve otomatik reaktif karıştırmafonksiyonu

 • Reaktif ve sarf malzemeler için IC kart ve barkod kontrol sistemi

Yüksek Hız ve Doğru Sonuç

 • 1000 adet küvetin sürekli yüklenebilmesi sayesinde ara verilmeksizin test çalışması

 • Hızlı çevrim süresi

 • Tam otomasyon

 • Herhangi bir pozisyonda acil test çalışabilme

 • Çift yönlü US/HiS bağlantısı

 • Kapak delme özelliği (opsiyonel)

Teknik Özellikler

Test Metodu: Pıhtılaşma, immunoturbidimetrik ve Kromojenik Substrat

Test Parametreleri: PT, APTT, FIB, TT, HEP, LMWH, PC, PS ve diğer tüm faktör testleri, D-Dimer, FDP, AT-I11

Hızı: PT: ≤360 test/saat

CV: <3%

Prob Sayısı: 3

Test Pozisyonu: 8

Ön ısıtma Pozisyonu: 20

Reaktif Pozisyonu: 42

Numune Pozisyonu: 60 pozisyon, her tüpe uygun pozisyonlu rack

Küvet: Sürekli yüklemeli 1000 adet reaksiyon küveti

Port: RJ45

Veri Transferi: Çift Taraflı, HIS/LIS uyumlu

bottom of page